You are currently viewing Dzień Babci i Dziadka – ZAPRASZAMY!.

Wydarzenie: Dzień Babci i Dziadka - ZAPRASZAMY !

Zapraszamy naszych Najbliższych na wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godzinie 11:00ROSE Senior Resort.
P l a n u j e m y   m u z y c z n ą   n i e s p o d z i a n k ę   i   s ł o d k i   p o c z ę s t u n e k.
Przybywajcie !