You are currently viewing Jak udzielać pierwszej pomocy.

Wydarzenie: Jak udzielać pierwszej pomocy.

Szkoleń nigdy dość
Cały nasz zespół, nie tylko opiekunowie i terapeuci znają zasady pierwszej pomocy.