You are currently viewing Święto Trzech Króli.

Wydarzenie: Święto Trzech Króli.

Dzisiejsza niedziela kończy okres świętowania Bożego Narodzenia. Przy tej okazji wspominki z przedstawienia na Święto Trzech Króli przy własnoręcznie wykonanej szopce.