You are currently viewing Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 30 listopada 2023 w Naszym Ośrodku odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy medycznej. Panie opiekunki w ramach ćwiczeń odbyły szkolenie merytoryczne oraz praktyczne z użyciem trenażerów. Omawiane były czynności ratunkowe, stosowane przy utrzymaniu funkcji krążeniowo oddechowej do czasu przybycia służb medycznych. Bardzo pomocna i potrzebna wiedza, która została utrwalona w czasie ćwiczeń zapewni naszemu personelowi możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na wypadek kiedy wystąpią sytuacje zagrażające życiu naszych Podopiecznych. Bardzo dziękujemy za wizytę i wsparcie naszych pracowników.