You are currently viewing Dzień Teatralny.

Dzień teatralny.

W dniu 16 listopada 2023 urządziliśmy sobie Dzień Teatralny. Obejrzeliśmy występy zespołu teatralnego. Występ był tym ciekawszy, że artyści wciągali nas do zabawy. Bardzo udany dzień. Dziękujemy artystom za wspaniały dzień z artystycznymi emocjami.