You are currently viewing Kaplica w Rose Senior Resort.

Kaplica w Rose Senior Resort.

Na terenie naszego Ośrodka powstała Kapliczka. Znajduje się w niej postać Jezusa Zafrasowanego. Dla naszych Seniorów ważna jest sfera duchowa, miejsce gdzie mogą przystanąć w zadumie. Dla Nas natomiast ważne jest by Nasi  Seniorzy mogli mimo swoich ograniczeń uczestniczyć w życiu duchowym jakże ważnym dla wielu z Nas.