You are currently viewing Pierwsze oznaki wiosny.

Pierwsze oznaki wiosny.

Mimo, że jeszcze pogoda bywa zmienna, pojawiły się pierwsze oznaki wiosny. Krokusy i przebiśniegi pojawiły się wokół Rose Senior Resort. Nasi Seniorzy bardzo się cieszą. Niedługo będziemy witać Wiosnę w całej krasie.