WPIS DO REJESTRU

WPIS DO REJESTRU TURNUSY REHABILITACYJNE
OD/22/05/21
WOJEWODA POMORSKI

Rose Senior Resort
to ośrodek mający zgodę na organizację turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych dla osób:

Z dysfunkcją narządu ruchu
Z dysfunkcją narządu wzroku
Z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną
Chorobami układu krążenia
Cukrzycą
Schorzeniami układu oddechowego