You are currently viewing Odwiedziny dzieci Naszych pracowników z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wydarzenie: Odwiedziny dzieci Naszych pracowników z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Pracownicy Ośrodka ROSE Senior Resort przygotowali wraz ze swoimi dziećmi niespodziankę na Naszych Seniorów. Dzieci przygotowały upominki oraz występy, gry i zabawy. Przy akompaniamencie znanych przebojów Seniorzy wraz z gośćmi ruszyli do tańca. Śmiech i zabawa towarzyszyły nam przez cały dzień. WYSZSTKIEGO NAJLEPSZEGO KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM !