Najczęstsze problemy seniorów. Jak wspierać osoby starsze?

dom seniora Rose Senior Resort

Problemy zdrowotne, emocjonalne, społeczne, trudności z nauką, orientacją w terenie, aktywnością fizyczną, a nawet z komunikacją z innymi ludźmi… Tak, wachlarz problemów, z jakimi mierzą się osoby starsze jest naprawdę szeroki. Nie znaczy to jednak, że seniorzy powinni zostać zepchnięci na margines społeczny, a wręcz przeciwnie! Wsparcie osób w jesieni życia jest bardzo istotne.

Zrozumienie problemów, z jakimi mierzą się osoby po 70. roku życia jest istotne w procesie wsparcia tej grupy społecznej. Nie ulega wątpliwości, że seniorzy na takie wsparcie zasługują, choć jest to proces wymagający czasu i odpowiedniego przygotowania. Są też odpowiednie instytucje czy ośrodki, w których osoby starsze są w stanie znaleźć zrozumienie i pomoc.

 

Jakie są najczęstsze problemy seniorów?

Jest kilka zdiagnozowanych obszarów, w których są widoczne problemy osób starszych. Te trudności i przeszkody to między innymi:

Izolacja społeczna

Seniorzy mogą doświadczyć izolacji społecznej z powodu utraty partnerów życiowych, przyjaciół lub ograniczeń mobilności. Brak utrzymywania relacji z ludźmi może prowadzić do depresji i pogorszenia zdrowia psychicznego.

Problemy zdrowotne

Z biegiem lat wzrasta ryzyko różnych chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, cukrzyca czy problemy z układem kostno-stawowym. Seniorzy potrzebują wsparcia w utrzymaniu zdrowego stylu życia oraz dostępu do opieki medycznej.

Niskie dochody

Wiele osób starszych ma ograniczone środki finansowe, co utrudnia im zaspokajanie podstawowych potrzeb, takich jak opieka zdrowotna, mieszkanie czy odpowiednie odżywianie. Utrata finansowej stabilizacji może nieść za sobą kolejne problemy, jak wspomnianą izolację społeczną czy depresję.

Problemy związane z mieszkaniem

Starsze osoby często napotykają trudności związane z utrzymaniem domu, a także z dostosowaniem go do zmieniających się potrzeb zdrowotnych, np. niemożliwość likwidacji barier architektonicznych.

Zaniedbanie i przemoc

Niestety, niektórzy seniorzy padają ofiarą zaniedbania bądź przemocy. Bardzo często słyszymy o próbach oszustwa seniorów (np. na wnuczka, na policjanta…), co może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu psychicznym, a nawet fizycznym osoby starszej.

Zobacz:  Jak dom seniora wspiera jakość życia osób starszych?

Jak i kto powinien wspierać osoby starsze?

rose senior resort -aktywności w domu seniora

Ogromnym komfortem jest dla seniora wsparcie członków najbliższej rodziny – dzieci bądź wnuków. Nic nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa i troski jak stały kontakt z bliskimi. Jeśli rodzina nie jest w stanie pomóc seniorowi w codziennych problemach, warto by wówczas nawiązać kontakt z grupą wolontariacką lub instytucją, która pomaga seniorom. Osoby starsze powinny mieć zapewniony regularny kontakt z ludźmi, także rówieśnikami. Zachęcanie ich do uczestnictwa w ciekawych spotkaniach kulturalnych, sportowych czy społecznych lub warsztatach jest jednym z narzędzi włączania ich do życia społecznego.

Rozwiązaniem problemów zdrowotnych seniora jest zapewnienie mu dostępu do opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Mowa tu o pomocy w dotarciu do ośrodków medycznych lub zapewnienie opieki domowej, rehabilitacji, pomoc w zakupieniu leków.

Czasem osoba starsza może potrzebować pomocy finansowej lub po prostu doradztwa w zarządzaniu swoim budżetem. Seniorowi warto proponować wsparcie w sprzątaniu, ogrzewaniu domu lub mieszkania, uiszczaniu opłat związanych z nieruchomością czy remontami.

Dom seniora – miejsce, które rozwiązuje wszystkie problemy

Bywa, że problemy w życiu seniora pojawiają się nagle, a ich ilość zaczyna przytłaczać. Kiedy osoba starsza pozostaje z nimi sama, a stała opieka rodziny nie jest możliwa, wybór domu seniora jako miejsca do spędzenia jesieni życia może okazać się dobrym rozwiązaniem na trudności dnia codziennego.

Domy seniora otaczają osoby starsze nie tylko opieką zdrowotną, pielęgnacją, zapewniają wyżywienie i aktywności. To miejsca, w których senior może zapomnieć o większości trosk związanych z takimi sprawami jak utrzymanie mieszkania, dojazdy do lekarzy, zakupy, opłata rachunków, a także nawiązywanie relacji społecznych. To wszystko zaczyna dziać się w nowym domu – domu seniora.

Zobacz:  Pobyt czasowy w domu seniora - kiedy warto z niego skorzystać?

ROSE Senior Resort – zapewnia wsparcie 

W ośrodku bardzo duży nacisk kładziemy się na poprawę jakości życia osób starszych. Oprócz podstawowej opieki medycznej, pielęgnacji, rehabilitacji, ich zdrowego i smacznego wyżywienia, zapewnienia wygodnych warunków mieszkaniowych, i poczucia bezpieczeństwa, niezwykle istotna jest aktywizacja społeczna.

ROSE Senior Resort tętni życiem, dosłownie i w przenośni. Pensjonariusze od lat cenią sobie bogatą ofertę zajęć dodatkowych, aktywności artystycznych, sportowych czy społecznych. Każdego dnia seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, do czego są zachęcani. Spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, koncerty, seanse filmowe, wycieczki, spacery, zajęcia kulinarne, można by długo wymieniać zakres aktywności, do których mają dostęp seniorzy.

W ROSE Senior Resort wyspecjalizowany personel w sposób nienachalny i dyskretny, z poszanowaniem granic, interesuje się życiem każdego mieszkańca Osoby starsze mogą poprosić pracowników o pomoc w załatwianiu różnych spraw administracyjnych, o pośrednictwo w kontakcie z rodziną, jak również zasygnalizować potrzebę rozmowy z psychologiem. To sprawia, że każdy problem daje się rozwiązać, a osoby starsze nie muszą martwić się tym, że nie poradzą sobie z wyzwaniami współczesnego życia.

W ROSE Senior Resort  mamy kontakt z lokalnymi urzędami, instytucjami senioralnymi, szkołami służbami mundurowymi które mogą w razie potrzeby zaoferować pomoc naszym mieszkańcom.

Podsumowanie

Wspieranie seniorów to nie tylko kwestia humanitarnej troski, ale również inwestycja w lepszą przyszłość nas wszystkich. Skuteczne działania wymagają współpracy społeczeństwa, rządu, organizacji pozarządowych i każdego z nas. Rozumienie najczęstszych problemów seniorów oraz podejmowanie konkretnych działań pozwoli nam stworzyć bardziej przyjazne i wspierające środowisko dla osób starszych. Dbamy wspólnie o lepszą przyszłość.

 

Zobacz, jak działa nasz dom seniora ROSE Senior Resort

 

Sprawdź także:

Jak przygotować seniora do przeprowadzki do domu opieki 

Pobyt czasowy w domu seniora – kiedy warto z niego skorzystać?